Newyddion Diwydiant

 • Chwaraeon Gyda Goleuadau: Golwg ar Oleu Cwrt Padel

  Chwaraeon Gyda Goleuadau: Golwg ar Oleu Cwrt Padel

  Mae goleuo artiffisial cyfleusterau chwaraeon, fel cwrt padel, yn cael ei lywodraethu a'i reoli gan y rheolau a'r rheoliadau ar gyfer y gamp.Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r gofynion goleuo ar gyfer gwahanol gategorïau cystadleuaeth, a lleoli gosodiadau golau i atal llacharedd.Llifoleuadau gan ddefnyddio t...
  Darllen mwy
 • Ffeithiau Mae Angen I Chi Ei Gwybod Am Y Goleuadau Porthladd

  Ffeithiau Mae Angen I Chi Ei Gwybod Am Y Goleuadau Porthladd

  Mae goleuadau porthladd yn gyflwr hanfodol ar gyfer cynhyrchu porthladd diogel.Mae hefyd yn fesur pwysig i sicrhau cynhyrchiad nos porthladd, diogelwch personél, llongau a cherbydau.Mae goleuadau porthladd yn cynnwys goleuadau ar gyfer ffyrdd porthladdoedd, goleuadau iard, a goleuadau peiriannau porthladd.Goleuadau polyn uchel domi ...
  Darllen mwy
 • Sut i Fwynhau Gêm Criced Gyda Goleuadau LED

  Sut i Fwynhau Gêm Criced Gyda Goleuadau LED

  Mae criced yn gêm Brydeinig sydd wedi bod yn brif gamp yn ei chyn-drefedigaethau.Mae'n cael ei chwarae ar draws y byd, mewn gwledydd fel De Affrica, Pacistan, India a Bangladesh.Y Cwpan Criced Rhyngwladol yw'r digwyddiad chwaraeon sy'n cael ei wylio fwyaf yn y byd.Daw yn bedwerydd, ar ôl y Rugb...
  Darllen mwy
 • Goleuadau Chwaraeon - Pwysigrwydd Golau

  Goleuadau Chwaraeon - Pwysigrwydd Golau

  Llefarodd Duw: “Bydded goleuni;a gwnaed y goleuni", yn fuan ar ol hyny daeth y gamp, a chyda hyny yr holl arbenigrwydd.Mae goleuo'n hanfodol ar gyfer pob camp, yn dibynnu ar y math o chwarae a'r arwyneb.Bydd goleuo cywir yn gwella perfformiad a mwynhad y cyfranogwyr...
  Darllen mwy
 • Sut i Fwynhau Gêm Pêl-fasged Gyda Goleuadau LED

  Sut i Fwynhau Gêm Pêl-fasged Gyda Goleuadau LED

  Ydych chi'n ansicr pa fath o olau sydd orau ar gyfer eich cwrt pêl-fasged?Ydych chi'n ystyried defnyddio goleuadau LED ar gyfer eich cwrt pêl-fasged?Mae pêl-fasged yn gamp boblogaidd.Mae pêl-fasged yn weithgaredd gwych i fyfyrwyr, oherwydd gellir ei chwarae ar sawl lefel.Mae cyrtiau pêl-fasged yn arwynebau hirsgwar, solet i...
  Darllen mwy
 • Sut i Fwynhau Gêm Rygbi Gyda Goleuadau LED

  Sut i Fwynhau Gêm Rygbi Gyda Goleuadau LED

  Mae rygbi yn gamp boblogaidd, yn enwedig yn Ne Affrica, Awstralia a Seland Newydd.Mae i'w gael ym mron pob cornel o'r byd.Mae'r gynghrair Rygbi yn cael ei darlledu'n eang ar y teledu a'i darlledu'n rhyngwladol.Mae golau yn hanfodol i rygbi.Mae angen y goleuadau gorau ar gae rygbi.Defnyddir goleuadau LED i li...
  Darllen mwy
 • Sut i Fwynhau Hoci Gyda Goleuadau LED

  Sut i Fwynhau Hoci Gyda Goleuadau LED

  Yn y gorffennol, dim ond yn yr awyr agored y chwaraeid hoci iâ.Roedd yn rhaid i chwaraewyr hoci iâ chwarae ar dymheredd islaw sero gradd er mwyn ei fwynhau.Roedd posibilrwydd bob amser y byddai'r tywydd yn newid unrhyw bryd.Pe bai'r tymheredd yn codi uwchlaw sero gradd, roedd yn rhaid canslo gemau hoci iâ.Iâ...
  Darllen mwy
 • Sut i Fwynhau Nofio Gyda Goleuadau LED

  Sut i Fwynhau Nofio Gyda Goleuadau LED

  Mae nofio yn hwyl ac yn dda i'ch iechyd.Mae nofio yn gamp wych sy'n cynnwys goleuo, ni waeth a yw'r pwll wedi'i osod neu ei gynnal a'i gadw.Goleuadau VKS yw prif wneuthurwr goleuadau LED pwll nofio.Mae VKS Lighting yn cynorthwyo perchnogion pyllau o'r cam dylunio cychwynnol i...
  Darllen mwy
 • Sut i Fwynhau Chwaraeon Hiliol Gyda Goleuadau LED

  Sut i Fwynhau Chwaraeon Hiliol Gyda Goleuadau LED

  Un o'r chwaraeon sy'n cael ei wylio fwyaf yw rasio.Dim ots os ydych chi'n gwylio twrnameintiau ESPN neu Star Sports International fel Fformiwla 1 a Phencampwriaeth y Byd NASCAR yn dominyddu sgriniau teledu.Goleuadau LED yw'r allwedd i lwyddiant rasio.Mae golau yn hanfodol ar gyfer diogelwch.Mae goleuadau LED yn unffurf ...
  Darllen mwy
 • Sut i Fwynhau Gêm Badminton Gyda Goleuadau LED

  Sut i Fwynhau Gêm Badminton Gyda Goleuadau LED

  Mae badminton yn gamp boblogaidd, yn enwedig yn Asia fel Tsieina a Malaysia.Mae dau neu bedwar chwaraewr yn defnyddio raced neu gwennol i daro rhwng y rhwyd.Mae angen gosodiadau goleuo ar gyrtiau badminton, yn enwedig cyrtiau dan do.Rhaid i'r twrnamaint badminton ddarparu amgylchedd diogel i chwaraewyr deimlo'n e...
  Darllen mwy
 • Pa Gynnyrch Ddylai Eich Cwrt Tennis Ddefnyddio ar gyfer y Goleuadau Gorau?

  Pa Gynnyrch Ddylai Eich Cwrt Tennis Ddefnyddio ar gyfer y Goleuadau Gorau?

  Gêm bêl fach yw tennis, y gellir ei chwarae rhwng dau chwaraewr ar y tro neu ddau dîm.Mae chwaraewr tennis yn defnyddio raced i daro'r bêl denis ar draws y rhwyd.Mae tenis angen cryfder a chyflymder.Gall rhai chwaraewyr tennis proffesiynol gyrraedd cyflymder o hyd at 200 km/h.Mae'n anodd asesu'r ...
  Darllen mwy
 • Sut i Fwynhau Gêm Pêl-fas Gyda Goleuadau LED

  Sut i Fwynhau Gêm Pêl-fas Gyda Goleuadau LED

  Mae pêl fas yn gêm bêl sy'n cael ei chwarae rhwng dau dîm o naw ar gylched siâp diemwnt o bedwar gwaelod.Mae'r gêm yn cael ei chwarae'n bennaf fel chwaraeon tymor cynnes yn yr Unol Daleithiau a Chanada.Nod y gêm yw sgorio trwy daro cae i mewn i'r standiau dros ffens y cae canol.Mae pêl fas wedi bod o gwmpas ...
  Darllen mwy
123Nesaf >>> Tudalen 1/3